Słownik internautów

a TV news presenter with little experience but a lot of charm
gwiazdka wiadomości telewizyjnych
atrakcyjny prezenter telewizyjny o znikomym doświadczeniu dziennikarskim
I will argue that she’s a really brilliant girl, not a simple twinkie.Upieram się, że to naprawdę inteligentna dziewczyna, nie zwykła gwiazdeczka.