Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) moment, chwila;
in the twinkling of an eye - w mgnieniu oka, w jednej chwili;
in a twinkling - w mgnieniu oka, w jednej chwili;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

moment, chwila
in the ~ of an eye w mgnieniu oka, błyskawicznie

Nowoczesny słownik języka angielskiego

migotanie, iskrzenie, chwila
in the ~ of an eye w mgnieniu oka

Nowoczesny słownik angielsko-polski

scyntylacja

migotanie gwiazd

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MIGOTLIWY

MRUGLIWY

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

chwila

iskrzenie

migotanie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Planetary systems outside our own are like distant cities whose lights we can see twinkling, but whose streets we can't walk.
Układy planetarne poza naszym są jak migoczące światła odległych miast, których ulice są dla nas niedostępne.

TED

So if you brush up against it, any place you brushed against it, you get this twinkling blue-green light that's just breathtaking.
Więc jeśli otrzesz się o niego, każde dotknięte miejsce migocze niebiesko-zielnym światłem co po prostu zapiera dech w piersiach.

TED

We played with the children, and came back home really tired, exhausted, but with images of bright faces, twinkling eyes, and went to sleep.
Bawiliśmy się z dziećmi i wracaliśmy do domu naprawdę zmęczeni, wspominając jednak ich jasne twarze i błyszczące oczy, a potem szliśmy spać.

TED

in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.
Albowiem zatrąbi, a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni.

Jesus Army

By studying those twinkling lights though, we can learn about how stars and planets interact to form their own ecosystem and make habitats that are amenable to life.
Dzięki badaniu tych świateł uczymy się jak gwiazdy i planety współpracują by wytworzyć ekosystemy przyjazne życiu.

TED

Garvey - who produces alongside Elbow's Chris Potter - has drawn out his sometime drinking buddy's humanity and empathy, capturing songs that address dark themes with humour and a twinkling eye.

www.guardian.co.uk

There's also the setting to consider: the barren sterility of Bateman's apartment with its view over the magical, twinkling skyline of Manhattan would transfer well, as would the formal look of tailored pin-striped suits and Brooks Brothers shirts.

www.guardian.co.uk

The make-believe candles, twinkling at the string players' feet and behind the conductor's podium, were the best bit.

www.guardian.co.uk

That's when the candles start twinkling in the canopy of ferns and you'll be met by a night-time soundtrack of trilling crickets, cascading waterfalls and the low hum of voices from the open-fronted restaurant.

www.guardian.co.uk

Who, at that moment, is standing by that twinkling glow?
Kto, w tej właśnie chwili, stoi tam w pobliżu tej poświaty?

At the vast open sea, I imagine the twinkling stars as their eyes,
Na pustym, pełnym morzu, wyobrażałem, że migocące gwiazdy to ich oczy.

Twinkling stars so beautiful Filling the room with love
Mrugające gwiazdy, tak piękne Napełniają pokój miłością

There are twinkling stars in my eyes.
W twoich oczach migoczą gwiazdy