Wordnet angielsko-polski

(being two identical)
bliźniaczy, zbliźniaczony, bliźnięcy
synonim: duplicate
synonim: matching
synonim: twin (a)