Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) obrót, kręcenie (się), wirowanie; piruet; zawijas;

(Verb) (za)kręcić (się), okręcić/okręcać (się), obracać (się), (za)wirować;
twirl one’s fingers - kręcić młynka palcami;
twirl round - obrócić się w miejscu, obrócić się na pięcie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (spinning) obrót
kręcenie się
wirowanie.vt (spin) zakręcać
pokręcać
he ~ed his keys round his finger obracał klucze wokół palca

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kręcić (się), obracać się, wirować, obwijać, okręcać
obrót, okręcenie się, zawirowanie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zwój

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt vi wirować
kręcić (się)
n wirowanie, kręcenie (się)
obrót
zawijas

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WIROWANIE

ZAKRĘTAS

ROGAL

KRĘCIĆ

ZAKRĘCAĆ

KRĘCIĆ SIĘ

Wordnet angielsko-polski

(the act of rotating rapidly
"he gave the crank a spin"
"it broke off after much twisting")
młyniec
synonim: spin
synonim: twist
synonim: twisting
synonim: whirl

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obrót

wiercić

wirować

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And it's a kind of rope-like structure that twirls and swirls like this.
W budowie przypomina włókno, które wije się i skręca.

TED

One, you can swirl and twirl and gloom and doom forever, or two, you can grieve and then face the future with newly sober eyes.
Kiedy docierają do was złe wieści, lub kiedy wasze serca przeszywa ból, mam nadzieję, że pamiętacie, że macie dwa wyjścia.

TED

But you can't really tell. Especially when I twirl them like this.
Ale nie widać tego tak bardzo, zwłaszcza, kiedy nimi macham.

You just twirl a chicken in the air 20 times, it's yours forever.
Wystarczy, że kręcisz kurczakiem w powietrzu 20 razy, i jest twój na zawsze.

The way you touch your hair and you twirl it.
Sposób w jaki dotykasz swoich włosów i je świdrujesz.

I'd love to see you twirl in that dress.
Chętnie zobaczyłbym jak wirujesz w tej sukience.

He likes to twirl around the room in a red tulle podomce.
Lubi kręcić się po pokoju w czerwonej, tiulowej podomce.

Go this way, then that way Twirl around, it's easy
Najpierw w lewo, potem w prawo, kręć się w kółko, to proste.

My mother and I used to twirl.
Obie z mamą lubiłyśmy się kręcić.

I'm afraid his eyes would twirl like pinwheels.
Boję się, że jego oczy będą się kręcić jak koła ogniste.

Yeah, but I get to twirl.
Pewnie, ale ja będę kręcić.

All right, one twirl though.
W porządku, chociaż jeden obrót.

See?Just a little twirl here and a yank there and viola--
Widzisz? Malutki obrót tu i pociągnięcie tam i viola...