Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) miotacz;
baton twirler - mażoretka; tamburmajor(ka); tamburmajor;

Wordnet angielsko-polski

( (baseball) the person who does the pitching
"our pitcher has a sore arm")
miotacz
synonim: pitcher
synonim: hurler

Słownik techniczny angielsko-polski

cyrkiel zerowy, zerownik m