Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) obrót, skręt; wygięcie, kolano, zakręt; (nieoczekiwany) zwrot, (niespodziewana) zmiana; skręcenie, wykręcenie; zwichnięcie; podkręcenie; dziwactwo, dziwaczna maniera; lok, warkocz; splot, skrętka; plecionka; zwitek; twist;
twists and turns - zakręty i meandry, (gwałtowne) zwroty i zmiany, pokręcone koleje;
pasta twists - makaron świderki;
new twist - urozmaicenie, nowość, innowacja;
in a strange twist (to the story) - zupełnie niespodziewanie/nieoczekiwanie;
be in a twist - nie wiedzieć, co począć;
twist of fate - zrządzenie losu;
the rope was full of twists. - Lina była zupełnie splątana.;
twist in the plot - zwrot akcji;

(Verb) wygiąć/wyginać; skręcić/skręcać; wiercić się; wić się; odwrócić się; wypaczyć; spleść/splatać; zwichnąć; tańczyć twista;
twist the knife (in the wound) - posypywać rany solą, dolać oliwy do ognia;
twist off - odkręcić (się);
twist sth up - skręcić coś; zwinąć coś w trąbkę;
twist one’s wrist - zwichnąć sobie nadgarstek;
twist and turn - wić się;
twist on - zakręcić;
twist sth together - skręcić coś z sobą, spleść coś;
twist sb’s arm - wykręcić komuś rękę; przyprzeć kogoś do muru, przycisnąć kogoś;
don’t twist my meaning - nie przekręcaj moich słów;
twist one’s finger - zwichnąć sobie palec;
twist sb round one’s little finger - owinąć sobie kogoś wokół małego palca;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(jerk, sharp turning motion) ruch obrotowy: he gave the handle a ~ obrócił dźwignię.
2.
(sharp change of direction) zakręt
the lane was all ~s and turns dróżka była bardzo kręta
a ~ in the plot zwrot akcji.
3.
(sth ~ed or spiral in shape) splot
zwój
skręt
the rope was full of ~s lina była zupełnie splątana.
4.
(unexpected change) zwrot
a ~ of fate zrządzenie losu
a story with a quirky ~ trochę dziwaczna historia.
5.
(inclination) nastawienie umysłowe
charakterystyczna cecha umysłu
an odd ~ to his character dziwaczność jego charakteru.
6.
(sprain) zwichnięcie.vt
1.
(screw round) skręcać
zwijać
wykręcać
pokręcać
przekręcać: ~ that knob and it will open przekręć hak, żeby otworzyć
he tried to ~ my arm chciał mi wykręcić rękę.
2.
(contort) wykrzywiać
przekręcać
a ~ed smile skrzywiony uśmiech
(fig) : don't try to ~ my meaning nie przekręcaj moich słów.
3.
(wind, twine) okręcać
they ~ed the flowers into a garland upletli z kwiatów girlandy
(fig) : he can ~ you round his little finger może owinąć cię wokół małego palca.
4.
(colloq, cheat) nabierać, oszukiwać: are you trying to ~ me? chcesz mnie nabrać?
5.
(sprain, hurt) zwichnąć: he ~ed his ankle zwichnął sobie kostkę.vi
1.
(wriggle) wić się
skręcać się
kręcić się
he ~ed about, trying to get away wił się, próbując uciec.
2.
(twine
grow spirally) okręcać się. Phrasal verbs: ~ to ~ off vt (open) odkręcać
~ to ~ up vt (wind together) skręcać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

skręcać, wykręcać (się), obwijać, owijać, obracać (się), nakręcać, przekręcać, odkręcać, splatać, wykrzywiać, tańczyć twista
obrót, zakręt, zwrot, skręt, splot, skręcenie, wykręcenie, zwój, ruch obrotowy, spaczenie, wypaczenie, grymas, nieprzewidziane wydarzenie, odchylenie od normy, specyficzne nastawienie, twist
~ sb round one's little finger okręcić kogoś dookoła swego małego palca

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zawiłość

śruba

zwrot akcji

rotacja

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

skręcenie n, skręt m

skręcić vt

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

skręcenie, skręt, skręcić

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s skręt, skręcenie
skłonność, nastawienie
(taniec) twist
vt vi kręcić (się), wić (się)
wykręcać
przekręcać
~ off odkręcić
~ up skręcić, zwinąć

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n skręt, zakręt, skręcenie
wykręcenie
splot
zwitek
zwrot
twist (taniec)
vt vi kręcić (się), wić się, skręcać (się)
owijać
odwracać się
wykręcać
przekręcać (słowa)
to twist off - odkręcić

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZNUR

KORDONEK

BUŁKA PLECIONA

STRUCLA

TRĄBKA

SKRĘCENIE

PRZEKRĘCENIE

KRĘCENIE SIĘ

ZWINIĘCIE

ZWÓJ

ZAKRĘT

ZAŁOMEK

ZAŁOM

WYKRZYWIENIE

KRZYWOŚĆ

SPACZENIE

PRZEKRĘCANIE

WYPACZENIE

FAŁSZ [SPORT.]

KORKOCIĄG

WIROWANIE

TWIST

KRĘCIĆ

WYKRĘCAĆ

NAKRĘCIĆ (WŁOSY)

SKRĘCAĆ

POKRĘCIĆ

PRZEKRĘCAĆ

ZAKRĘCAĆ

ZAKRĘCAĆ SIĘ

OKRĘCAĆ SIĘ

WYŁAMAĆ

ZWICHROWAĆ

WIROWAĆ

SKRZYWIĆ

PRZEKRZYWIAĆ

WYKRZYWIAĆ

BAKIEROWAĆ

SPACZYĆ

POGIĄĆ

OMOTAĆ

PRZEINACZAĆ

WIĆ SIĘ (O RZECE)

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V wykręcać się
V odkręcać
V wić się
N obrót
N wykręcenie

Wordnet angielsko-polski


1. (a hairdo formed by braiding or twisting the hair)
warkocz
synonim: braid
synonim: plait
synonim: tress

2. (a circular segment of a curve
"a bend in the road"
"a crook in the path")
wygięcie: : synonim: bend
synonim: crook
synonim: turn

3. (a miniature whirlpool or whirlwind resulting when the current of a fluid doubles back on itself)
cofka: : synonim: eddy

4. (social dancing in which couples vigorously twist their hips and arms in time to the music
was popular in the 1960s
"they liked to dance the twist")
twist: :

5. (turning or twisting around (in place)
"with a quick twist of his head he surveyed the room")
obrót: : synonim: turn

6. (the act of rotating rapidly
"he gave the crank a spin"
"it broke off after much twisting")
młyniec: : synonim: spin
synonim: twirl
synonim: twisting
synonim: whirl

Słownik internautów

obrót
wykręcać

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

panienka, dziewczyna, babka, laska, towar
dupa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obrót

owijać

pleść

przędza

skręcić

skręt

skrzywienie

splot

wikłać

zwrot

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

fiz. skręt
~, rifling - skręt gwintu lufy

Słownik techniczny angielsko-polski

skręt m, skręcanie n, wichrowatość f (płaszczyzn)

skręcać, nadać skręt

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(Laughter) It's a very exciting twist ending, like an O. Henry novel, so I won't ruin it.
(Śmiechy) Było ciężko. ~~~ Moja wcześniejsza książka nosiła tytuł "Wiem to wszystko".

TED

The appearance of Williams's daily entries turns out to be evidence of an unsuspected twist in his psyche, a bewildering array of handwriting styles and an extraordinary personal colour-coding system.

www.guardian.co.uk

3 Pull the back section into a high ponytail, backcomb the ponytail, then thread it through your net "doughnut" and twist around to make a high bun on the crown.

www.guardian.co.uk

"I mean suspense, twists are almost impossible these days.

www.guardian.co.uk

Something like The Crying Game with that big twist at the end, you couldn't have that any more.

www.guardian.co.uk

But when you twist your head you see they're obviously having sex.

www.guardian.co.uk

Get in the car before I twist your head off.
Wsiadaj do samochodu, zanim skręcę ci kark.

Seems like a good twist in the story to me.
Całkiem niezły zwrot akcji w historii jak dla mnie.

Hell, I'm sure now you can even use it as a little twist in your story.
Psiakrew, teraz jestem pewny, możesz nawet użyć tego, jako małego zwrotu w twojej historii.

What reason would he have to twist tongue upon subject?
Po co miałby kłamać na ten temat?

You twist things all around till I don't know which end is up.
Wiem co robicie. Zakręcicie mną aż nie będę wiedział o co chodzi.

You´ve got to push this thing in and twist it.
Trzeba wcisnąć i przekręcić. - Nie na siłę!

Time isn't a straight line, it can twist into any shape.
Czas nie jest linią prostą, może przybierać dowolne kształty.

Can I take your nose and twist it till you turn blue?
Mogę cię targać za nos, aż się zrobi niebieski?

Some contraband here, but nothing to get in a twist over.
Trochę tu kontrabandy, ale nic o co można by się martwić.

The man thrives on stories, and I've just given him a great twist.
Ten człowiek żyje z różnych historii, a ja właśnie dałem mu świetny zwrot akcji.

Had to twist his arm,but he finally coughed up her number.
Musiałam przyprzećgo do muru, ale w końcu wydusił z siebie jej numer.

With just a little twist To the same old story
Z małym zwrotem do tej samej, starej historii

Maybe it's cos you're going from the twist into a step.
Nie wiem. Może dlatego, że przechodzisz z obrotu w krok.

In a cruel twist of fate, I don't even remember her name.
Okrutnym zrządzeniem losu nawet nie poznałem jej imienia.

I don't want you to twist my arm again.
Nie chcę, żebyś znowu mi wykręcał rękę.

It's been a real great twist meeting you two.
Spotkanie was dwoje to był dla mnie naprawdę wielki zwrot.

Twist it just a hair more, and the body says:
Skręcisz nieco bardziej, a ciało mówi:

I had to twist his arm You'd better make me look good
Musiałem go zmusić do tego. Nie zawiedź mnie.

If you didn't twist their arm, then who did?
Jeśli nie ty ich okantowałaś, to kto?

Maybe next time you can twist her wheels off.
Może następnym razem jak będziesz się kręcił.

I like it because it puts a twist on my name.
Lubię to ponieważ w pewien sposób łączy się to z moim nazwiskiem.

I object to these sneaky attempts to twist his words.
Sprzeciwiam się tym podstępnym próbom przeinaczenia jego słów.

Don't twist it fat boy, this has nothing to do with you,
Nie napinaj stanika, grubasku. To nie ma z tobą nic wspólnego.

Except my murder story has a very strange twist.
Chyba, że moja historia kryminalna ma ma bardzo dziwne zmiany.

Was it some magic or a twist? A spell that crossed the stars?
Czy była to jakaś magia albo trik? Zaklęcie spływające z gwiazd.

I made you an espresso at the art gallery with a lemon twist?
Oczywiście. Zrobiłem ci w galerii sztuki espresso z odrobiną cytryny.

I thought the cinnamon might make for an interesting twist...
Pomyślałem, że cynamon doda interesujący zwrot...

Because as delicious a twist as that would be, it's not going to happen.
Bo tak wspaniale jak to może być, nie będzie. - Nie.

Come on, let's twist again, like we did last summer, yeah, yeah!
Dalej zatańczmy twista, jak zeszłego lata, yeah, yeah!

To twist my words in such a way!
Tak przekręcić moje słowa...

And, Harold, give me a vodka tonic with a twist.
Harold, daj mi wódkę z tonikiem.

A new twist in a bloody long war for supremacy over Marcel.
Kolejny zwrot w krwawej wojnie o przywództwo w Marcel.

Vodka martini on the rocks with a twist of lemon.
Martini z wódką i lodem ze skórką z cytryny.

That is a real twist,even by your standards.
Nawet jak na twoje standardy.

But instead you come here and twist his words and talk utter nonsense.
Ale zamiast tu przyjsc i przekrecaja jego slowa i mówic zupelny nonsens.

Oh, like I needed to twist your arm.
No tak, jakże musiałem wykręcać Ci rękę....

Twenty dollars on pump number 15 and a sour fruity twist.
Dwadzieścia dolarów za pompę numer 15 i paczka Fruity Twist.

We both know how Parish can twist people's loyalties.
Obaj wiemy, jak Parish potrafi przekabacać ludzi.

When you give him change, twist it and hand it to him.
Kiedy będziesz wydawał mu resztę, przekręcisz i dasz mu to.

She can twist you round her little finger!
Ona może okręcić cię dokoła małego palca!

Did she just twist her ankle or something?
Skręciła kostkę, czy coś?

This solves your problem, albeit with an unpleasant twist ending.
To rozwiązuje Twój problem. Aczkolwiek, z niemiłym zakręconym zakończeniem.

Pull out a few teeth... or put the tongue in and twist it.
Wyrywamy nieco zębów, albo wkładamy tu język, o tak... a potem obracamy.

At the end there's a very unusual twist.
I na końcu filmu jest niezwykły zwrot.

Who wants to twist an antenna with old Louie?
Kto chce skręcić czułki owada ze starym Louie?

We can duplicate the energy burst, which should open a similar twist...
Możemy skopiować ich impuls energetyczny, co powinno otworzyć podobne zakrzywienie.

I twist my head to shake him off.
Staram się poruszyć głową, by ją odgonić.

Has this new twist not dented your confidence in the promises made by the French authorities and the accuracy of the information provided?
Czy te najnowsze wydarzenia nie zachwiały pani wiary w obietnice złożone przez władze francuskie i rzetelność dostarczanych informacji?

I like him, twist music and Italian songs.
Lubię go, twist i włoskie piosenki.

Mr. Twist, I just want to say you can count on me.
Mr. Twist ,Chcę tylko powiedzieć, możesz na mnie liczyć.