Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) poskręcany, pogięty, powyginany; pokręcony, pokrętny; skrzywiony, zwichrowany, wynaturzony;
mentally twisted - skrzywiony psychicznie;
twisted mind - chory umysł;
bitter and twisted - obrażony na świat, stetryczały;
twisted smile - krzywy uśmiech;
twisted smile - krzywy uśmiech;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

spaczony, skręcony, zwichrowany, wynaturzony, nienormalny

Nowoczesny słownik języka angielskiego

skręcony, powykręcany, skrzywiony psychicznie, to be bitter and ~ być zgorzkniałym

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pokręcony

Słownik internautów

skręcony

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pogięty

pokrętny

poskręcany

skrzywiony

spaczony

Słownik techniczny angielsko-polski

1. prowadnica skręcająca
2. skręcarka f
3. kryształ piezoelektryczny skręcany
4. trąba powietrzna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The damage to his C-4 vertebra was the result of his head being twisted so far to the right.
Uszkodzenie jego kręgu C-4 było skutkiem skręcenia jego głowy w prawo.

OpenSubtitles

under a coat, the twisted hem of the nightgown always lank and yellowed, dangling beneath.
pod płaszcz, zwinięty rąbek koszuli nocnej niezmiennie pożółkły i zmierzwiony powiewał pod spodem.

TED

Now imagine someone as twisted as me trying to build a house.
Teraz pomyślcie, że taka wariatka jak ja próbuje zbudować dom.

TED

Some sick and twisted people have found themselves snorting Galvao.
Pewni chorzy, porąbani ludzie zaczęli wciągać galvao nosem.

TED

The scene's roots lie in the mid-60s and a Manchester club called twisted Wheel, the place mods would later name, "the chapel of soul".

www.guardian.co.uk

Thelma Stober was blown from the train, and regained consciousness on the tracks, with her legs trapped by twisted pieces of metal.

www.guardian.co.uk

"Talibanism is a twisted belief that thrives on material and intellectual poverty.

www.guardian.co.uk

The contrast with this year could scarcely be greater, with the rapper's fifth album, My Beautiful Dark twisted Fantasy, voted the best of 2010 by publications including Time magazine, Rolling Stone, Billboard and Spin, as well as by influential music website Pitchfork.

www.guardian.co.uk

Some twisted way for you to make me feel bad? No.
To jakaś pokręcona metoda, żebym poczuł się źle?

I twisted it just right. How could you be so sure?
Jak możesz być taka pewna siebie?

Something was inside of him, and it twisted his body?
Więc twierdzisz, że coś było w nim i powykręcało jego ciało?

I'm sure in some part of that twisted mind, you do.
Niewątpliwie dla jakiejś części twego pokręconego umysłu jest to prawdą.

But I know that you're twisted with a mother complex!
Ja jednak wiem, że dokucza ci kompleks matki.

A very sad and difficult life to be so twisted.
Najwyraźniej miałaś bardzo trudne i smutne życie, skoro jesteś tak pokręcona.

You have no idea how sick and twisted some people are.
Nie masz pojęcia, jak stuknięci i pokręceni są niektórzy ludzie.

Look at me, this face is so twisted with worry.
Spójrz na mnie, ta twarz jest tak skręcona z zamartwień.

It's home to everything dark and twisted in the human soul.
To jest w dom wszystkiego co ciemne i skręcony w ludzkiej duszy.

Somebody twisted that little girl's arm hard enough to break it.
Ktoś wykręcił jej rękę tak mocno, że się złamała.

This is exactly the kind of twisted maze he'd create.
To jest dokładnie ten rodzaj szalonego labiryntu, który on stworzył.

I see you and your husband have the same twisted sense of entitlement.
Masz tak samo pokręcone poczucie prawa jak twój mąż.

And then you lie to protect whatever twisted reality you've created for yourself.
A potem kłamiesz, by chronić swoją pokręconą rzeczywistość.

I'm not letting you turn this investigation into some kind of a twisted competition.
Nie pozwolę ci zamienić tego śledztwa w jakiegoś rodzaju pokręconą konkurencję.

I know in your twisted but loving way you're trying to be protective.
Wiem, że w swój pokręcony, ale kochający sposób próbujesz być opiekuńcza.

Is this real, Ben, or some strange and twisted dream?
Czy to dzieje się naprawdę? Czy to jakiś dziwaczny, pokręcony sen?

You know why scofield Gets all twisted up when he's around me?
Wiecie, dlaczego Scofielda trafia, gdy jest w pobliżu mnie?

I'm going to need all those sick little Twisted memories of yours.
Będę potrzebował tych wszystkich twoich chorych, pokręconych wspomnień.

You were probably too twisted to remember where you put it.
Jesteś prawdopodobnie zbyt skręcony, żeby sobie przypomnieć, gdzie je zostawiłeś.

You are far more twisted than i ever realized.
Jesteś owiele bardziej pokręcona niż myślałam.

Someone twisted him up, put him on a bad path.
Ktoś go zmienił i pchnął na złą drogę.

The body appears to have been twisted and broken.
Ciało jest pokręcone i złamane.

Do you know how sick and twisted that is?
Czy ty wiesz jaki on jest chory i pokręcony?

I'm not talking about ordinary people, but about a man with a twisted mind.
Nie mówię o porządnych ludziach, ale o jednym psychopacie.

Was this just some sort of sick, twisted plan?
Czy to był jakiś chory, pokręcony plan?

First of all, that's a sexy, if not twisted, image.
Po pierwsze, to seksowna, jeśli nie pokręcona, wizja.

Now he's twisted and broken them iron bars as if they was cheese.
Teraz on odwróci się i przełamie te żelazne kraty jakby były z sera.

I'm kind of known for having a twisted sense of humor.
Jestem znane z tego, że mam pokręcone poczucie humoru.

Some very twisted individuals in our nation's capital, sir.
Niektóre bardzo pokręcone osoby są w naszej stolicy, sir.

I endured one of life's most twisted and brutal rituals with her.
Przetrwałam jeden z jej najbardziej brutalnych i zakręconych rytuałów.

Someonedark and twisted enough to basically kill his own father in cold blood.
Tak mrocznym człowiekiem, że zabił własnego ojca z zimną krwią.

Now, let's find the dinobots and get off this twisted planet.
Teraz znajdźmy Dinoboty i spadajmy z tej pokręconej planety.

I'm telling you this' gotta be some twisted magic experiment gone wrong.
To musi być jakiś dziwny magiczny eksperyment, coś poszło nie tak!

With that happy little anecdote, I think this sick and twisted evening is over.
Ok. Uważam, że na tej wesolutkiej anegdocie zakończymy ten chory i porąbany wieczór.

But for a whole tower to get twisted up like that...
Ale w jaki sposób cała wieża mogła zostać tak zgnieciona ...

It felt sacred, in a twisted, demonic kind of way.
Czuć było jakby uświęcenie, w jakiś dziwny, demoniczny sposób.

Twisted branches grasped at her as she ran in horror.
Powykręcane gałęzie chwytały ją, gdy tak biegła, cała w trwodze.

I am sorry that someone twisted my words.
Przykro mi, że przekręcono moje słowa.

I don't think that my soul is twisted, Doctor.
Nie sądzę, że moja dusza jest zwichrowana, doktorze.

What journey be long and twisted and sensitive at hand?
Jaka droga, długa i kręta, wymaga czułej ręki?

You'd be surprised, he can be quite bitter and twisted.
Nie, skąd...Zdziwiłbyś się, jak potrafi być zgorzkniały.

To do that, you'd have to be really twisted, man. Slayers?
Żeby to zrobić, musiałbyś być naprawdę pokręcony, Slayer?

Undeniably, you have got something dark and twisted in you.
Bez wątpienia siedzi w tobie coś mrocznego i pokręconego.

One of the umbilical cords got twisted around his throat.
Jedna z pępowin owinęła się wokół jego gardła.

Twisted by the dark side young Skywalker has become.
Przez Ciemną Stronę Skywalker wypaczony został.

He would make himself into what twisted him.
Uczyni się na podobieństwo tego, co stworzyło go fałszywym.

I don't believe that you were carrying her because she twisted her ankle.
Ale nie wierzę, że ją niosłeś, bo skręciła właśnie kostkę.

A demon is a human soul, twisted and corrupted by its time in Hell.
Demon to ludzka dusza, zepsuta pobytem w Piekle.