Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) tornado, trąba powietrzna; krętacz(ka), kłamczuch, kłamczucha; sport podkręcona piłka; technika skręcarka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(tech) prowadnica skręcająca.
2.
(tex) skręcarka.
3.
(US, tornado) trąba powietrzna

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

krętacz, kłamca, oszust, (pot.) trudny problem, (pot.) zagadka, (US) tornado

Nowoczesny słownik angielsko-polski

trąba powietrzna

kanciarz

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'twIst@rn Trąba powietrzna; tornado The church was seriously damaged by a twister (Tornado poważnie uszkodziło kościół) - Volunteer News [program VWLT-TV Knoxville] (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pot. kłamczuch, krętacz
am. trąba powietrzna

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KRĘTACZ

SKRĘCARKA

KŁOPOTLIWE PYTANIE

Wordnet angielsko-polski

(a localized and violently destructive windstorm occurring over land characterized by a funnel-shaped cloud extending toward the ground)
trąba powietrzna, tornado
synonim: tornado

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

klucz

tornado

pijacka impreza, popijawa, chlańsko, libacja, biba

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kłamca

wir