Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) powykręcany; kręty, wijący się, pełen zakrętów;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (entwined) pokręcony
powykręcany
kręta droga

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kręty, wijący się, pełen zakrętów

Nowoczesny słownik języka angielskiego

kręty (o ścieżce / drodze)