Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) tik, drgawka; skurcz; pociągnięcie, szarpnięcie;
nervous twitch - tik nerwowy;

(Verb) drgać/drgnąć, (za)drżeć; (za)kłuć, szarpać; pociągnąć, szarpnąć; trząść; posuwać się szarpanym ruchem;
twitch one’s face - wykrzywić się;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(pull) szarpnięcie.
2.
(in-voluntary movement) skurcz
drgawka
drganie
a nervous ~ tik nerwowy.vt
1.
(jerk) szarpać.
2.
(move spasmodically) trząść.vi (move spasmodically) drgać
kurczyć się
wykrzywiać się
his face ~ed skrzywił się
her eye was ~ing drgało jej oko

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tik, drgawka, drganie, lekkie pociągnięcie/pchnięcie
drgać, mieć tik, popychać lekko

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

drgnięcie n

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

drgnięcie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt vi szarpać, rwać
(nerwowo) drgać
wykrzywiać (się)
n szarpnięcie
drgawka
skurcz

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DRGANIE

DRGAWKA

SKURCZ

DRGAĆ

ZADRGAĆ

SZARPAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N tik
V drgać
V szarpać

Wordnet angielsko-polski

(a sudden muscle spasm
especially one caused by a nervous condition)
tik
synonim: twitching
synonim: vellication

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kurczyć

rwać

szarpnąć

szarpnięcie

wykrzywić

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Why not have the quick twitch muscle that will enable you to run faster and longer?
Dlaczego mielibyśmy nie mieć silnych mięśni pozwalających nam biegać szybciej i dłużej?

TED

And after about three months, the nerves grew in a little bit and we could get a twitch.
Po około trzech miesiącach nerwy nieco się wrosły i uzyskaliśmy drganie.

TED

At this point there was an early sign of his instinctive twitch towards privacy.

www.guardian.co.uk

I'm beginning to twitch when I hear the word time.
Dostaję drgawek, kiedy słyszę słowo “czas”.

Twitch will kill you if he thinks you're moving in on his woman.
Twitch cię zabije, jeśli pomyśli, że podbijasz do jego laski.

Let me know when his eyes start to twitch.
Daj mi znać gdy jego oczy zaczną drgać.

Any treatment for neurological problems? Anything that might explain the twitch?
Jakieś leczenia neurologiczne, coś, co mogłoby wytłumaczyć drgawki?

No, you'll get arrested, and then the cops will think Twitch killed those girls.
Aresztują cię i pomyślą, że to Twitch je zabił.

Didn't I say Twitch will take care of it?
Czy nie powiedziałem, że Twitch się tym zajmie?

The twitch could be a miniseizure, unrelated to the diabetes.
Drgawki mogły być mini-atakiem, niezależnym od cukrzycy.

Later, Twitch. This so-called preacher might be our child killer.
Pózniej, Twitch. to nie kaznodzieja z powołania, może być naszym mordercom dzieci.

I have a twitch in my eye.
Ja mam tik w oku.

Hey, Twitch. Heard you got deep-sixed at your parole hearing.
Twitch, słyszałem, że odrzucili twoją prośbę o przesłuchanie w sprawie zwolnienia warunkowego.

You and Twitch flopping at the hotel tonight?
Ty i Twitch kimacie dziś w hotelu?

House, the woman had a twitch.
House, kobieta miała drgawki.

He's got a file on every racist twitch on the West Coast.
Pracuje w Ma dane o każdym rasistowskim porąbańcu na zachodnim wybrzeżu.

And don't people with Tourette's usually twitch and stuff?
I czy ludzie z tym Tourette'em zwykle nie mają drgawek?

A twitch could indicate a brain tumor.
Drgawki mogą wskazywać na guza mózgu.

I miss you every day, Twitch.
Tęskniłam każdego dnia.

I get the old twitch working, and I go...
Zrobiłem ten stary tik, i mówię:

Hey, Twitch, come get some water.
Hej, Tik. Chodź po wodę.

Low magnesium could cause a twitch.
Niski poziom magnezu może powodować drgawki.

What's more real than Twitch?
Co jest bardziej realne niż Twitch?

One twitch, and you're in hell!
Jeden ruch i idziecie do piekła!

Twitch, the warden don't know you.
Twitch, strażnicy cię nie znają.

Your finger won't even twitch.
Twój palec nawet nie drgnie.

The cold spews scorn At summer's dying twitch,
Zimno pluje pogardą na przedśmiertne drgawki lata,

Twitch Dog coming home.
Twitch pies wraca do domu.

What' s wrong? - to Twitch
Co się stało? - To drgawki.

I'm stopping this Twitch mess.
Mam dość tego bałaganu Twitch.

It was Lore, sir. Same facial twitch.
To był Lore, miał ten sam tik.

I, uh, I felt you twitch.
Ja, y-y, ja poczułem się ty skurczyć się.

My name's Twitch... ...and I ain't no snitch.
Nazywam się Twitch... i nie jestem donosicielska bitch.

Passenger Twitch, passenger Leon Twitch, please pick up...
Pasażer Twitch, powtarzam, pasażer Leon Twitch, proszony jest...