Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

drganie n

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

drganie

Wordnet angielsko-polski

(a sudden muscle spasm
especially one caused by a nervous condition)
tik
synonim: twitch
synonim: vellication

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I remember one couple who were flying back from a festival in Germany twitching and shivering like wrecks.

www.guardian.co.uk

What with The Matrix, Avatar and now this, lying twitching in your sleep with electrodes stuck to your head could be the new rock'n'roll.

www.guardian.co.uk

Best Buy got its British rivals twitching when it announced publicly that it was prepared to incur losses of $55m (Â?34m) in its first year of trading in Britain in order to grab market share from rivals.

www.guardian.co.uk

Which I'm certain will disperse once his feet have stopped twitching.
Jestem pewien, że się rozejdą jak tylko jego stopy przestaną drgać.

Guy almost fell on me is not a known cause for twitching and fainting.
Facet prawie na mnie spadł nie należy do znanych medycynie przyczyn drgawek i omdleń.

I held her face and felt the disease twitching at her throat muscles.
Trzymałam jej twarz w rękach i czułam jak choroba powoduje, że drżą jej mięśnie.

It would explain the aggressive behavior, the cataplexy, the memory loss, even the twitching.
To tłumaczyłoby agresywne zachowanie, katapleksję, utratę pamięci, a nawet drgawki.

Magnetometer's twitching, but I don't see anything yet.
Magnetometr podskakuje, ale nic jeszcze nie widzę.

You eye is twitching. When people aren't being honest, their eye twitches. Right there.
Twoje oczy są rozbiegane, gdy ludzie są nieszczerzy ich oczy się rozbiegają.

You're twitching all damn night.
Wykrzywiasz się całą cholerną noc.

When is she gonna start twitching?
Kiedy powinny pojawić się drgawki?

He was twitching... ...because he's got my ax embedded in his nervous system!
Jeszcze drgał... ...bo mój topór był osadzony w jego układzie nerwowym!