Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) zdradzający, niewierny;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

fałszywy, zdradzający

Nowoczesny słownik języka angielskiego

zdradzający (partnera), oszukujący

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Recent weeks have given us two succinct examples of the Commission's function of overseeing cartels and competition, although the timing does allow pause for thought.
Ostatnie tygodnie przyniosły nam dwa konkretne przykłady roli Komisji w nadzorowaniu karteli i konkurencji, jakkolwiek brak czasu nie umożliwił nam dotąd ich starannego rozważenia.

statmt.org

She was two-timing that bank clerk for sure.
Na pewno nie była wierna temu urzędnikowi bankowemu.

Who? I'm telling you, bro, she's definitely two-timing you with the librarian.
Mówię, ci brachu ona cię zdecydowanie zdradza z bibliotekarzem.

But Doris was two-timing me And I guess somewhere that pinched a little too.
Ale Doris mnie oszukiwała i czasem to też było bolesne.

You're nothing but a two-timing, gold-digging old wench.
Jesteś tylko nieuczciwą, starą, wiedźmą, która naciąga facetów.

Elena is two-timing me with that cocksucker.
Elena zdradza mnie z tym skurwielem.

You're two-timing him with that bloodsucker
Zdradzasz go z tym neptykiem

Kill that lying, two-timing Senator Dougherty. Tonight.
Zabijcie tego kłamliwego senatora Dougherty... dziś w nocy!

Murray, listen, Hazel's two-timing you.
Murray, słuchaj, Hazel oszukuje Cię.

She didn't realize her husband... ...was two-timing her with Helen Moss,this pretty model.
Nie wiedziała, że jej mąż zdradzał ją z Helen Moss, z tą ładną modelką.

You ungrateful, phony, two-timing... you louse!
Ty niewdzięczny, fałszywy, dwulicowy... Ty śmieciu!