Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

2nd ATAF = skr. 2nd Allied Tactical Air Force