Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dwa pensy; historia dwupensówka, moneta dwupensowa;
not to give twopence for sb|sth - nie dbać o coś|kogoś za grosz;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

suma dwóch pensów

Nowoczesny słownik języka angielskiego

dwa pensy, dwupensówka

Nowoczesny słownik angielsko-polski

dwa pensy