Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

tromboksan m

Słownik audio-video Montevideo

transmisja, przenoszenie, przekazywanie, przesyłanie, nadawanie

nadajnik, oznaczenie nadajnika telewizyjnego
zdalny sterownik