Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) magnat, potentat; historia taikun;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (business magnate) potentat

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

potentat finansowy, magnat

Nowoczesny słownik angielsko-polski

król

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

finansista m

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pot. magnat (przemysłowy)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POTENTAT

Wordnet angielsko-polski

(a very wealthy or powerful businessman
"an oil baron")
potentat, bonzo, bonza, król
synonim: baron
synonim: big businessman
synonim: business leader
synonim: king
synonim: magnate
synonim: mogul
synonim: power
synonim: top executive

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) an influential businessman - magnat prze-mysłowy (finansowy)
His business has suddenly struck oil and now he is a tycoon pulling in money.

Słownik audio-video Montevideo

magnat filmowy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

magnat