Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika płyta dociskowa; technika membrana, przekładka; budownictwo tympanon;

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TYMPAN

Wordnet angielsko-polski

(a musical percussion instrument
usually consists of a hollow cylinder with a membrane stretched across each end)
bęben
synonim: drum
synonim: membranophone

Słownik techniczny angielsko-polski

tympan m, płyta dociskowa (ręcznej prasy drukarskiej)