Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) informatyka krój pisma, krój czcionki;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

krój pisma

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n krój czcionki

Wordnet angielsko-polski

(a specific size and style of type within a type family)
czcionka, druk, font, krój
synonim: font
synonim: fount
synonim: face
synonim: case

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So they pick the worst background from any kind of PowerPoint presentation, the worst typeface.
Wybierają więc najgorsze tło ze wszystkich dostępnych w PowerPoint oraz najgorszą czcionkę.

TED

The typeface -- the typeface is Helvetica; it's its 50th anniversary this year.
Czcionka Helvetica. ~~~ W tym roku przypada jej 50 rocznica.

TED

I really, really, really hated the typeface Helvetica.
Strasznie, ale to strasznie nie znosiłam kroju Helvetica.

TED

I thought the typeface Helvetica was the cleanest, most boring, most fascistic, really repressive typeface, and I hated everything that was designed in Helvetica.
Uważałam, że Helvetica jest najbanalniejszym, najnudniejszym, najbardziej faszystowskim, absolutnie represyjnym krojem pisma, i nie podobało mi się nic zaprojektowanego przy jego użyciu.

TED

I've checked every typeface, font, paper and ink process that exists.
Sprawdziłem każdą czcionkę, papier i atrament jaki istnieje.