Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zecer(ka), składacz(ka); technika składarka;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zecer

Nowoczesny słownik języka angielskiego

zecer, składacz

Nowoczesny słownik angielsko-polski

naświetlarka

Wordnet angielsko-polski

(one who sets written material into type)
składacz, zecer
synonim: compositor
synonim: setter
synonim: typographer

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

składacz

Słownik techniczny angielsko-polski

1. składacz m, zecer m
2. maszyna do składania, składarka f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

That was the Paige typesetter.
Chodzi o składarkę Jamesa Paige'a.

TED

The Paige typesetter had 18,000 parts.
Złożona była z 18000 części.

TED