Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) maszynopisanie, pisanie na maszynie; pismo maszynowe;

Słownik audio-video Montevideo

pismo maszynowe, maszynopis
pisanie na maszynie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

maszynopis