Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

napisany pismem drukowanym (na maszynie/komputerze)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj na-pisany na maszynie

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

napisane na maszynie

Słownik audio-video Montevideo

napisany na maszynie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

typewritten letters accused Whyte and others of killing Labastide.

www.guardian.co.uk

You want to see a typewritten list?
Chcesz zobaczyć list napisany na maszynie?