Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna dur plamisty, tyfus plamisty, dur wysypkowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (med, disease) dur (tyfus) plamisty.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tyfus, dur plamisty

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s med. tyfus plamisty

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n med. tyfus plamisty

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DUROWY

DUR PLAMISTY [MED.]

Wordnet angielsko-polski

(rickettsial disease transmitted by body lice and characterized by skin rash and high fever)
dur plamisty, tyfus plamisty, dur osutkowy, tyfus osutkowy
synonim: typhus fever

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

med. tyfus

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

tyfus

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

med. dur plamisty; tyfus
~, spotted - tyfus plamisty