Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

typowy adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

typowy

Wordnet angielsko-polski


1. (being or serving as an illustration of a type
"the free discussion that is emblematic of democracy"
"an action exemplary of his conduct")
emblematyczny
synonim: emblematic
synonim: exemplary

2. (being or serving as an illustration of a type
"the free discussion that is emblematic of democracy"
"an action exemplary of his conduct")
przykładowy, egzemplifikacyjny, ilustracyjny, ilustratywny: : synonim: emblematic
synonim: exemplary