Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) literówka;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

literówka

błąd drukarski

Wordnet angielsko-polski


1. (a mistake in printed matter resulting from mechanical failures of some kind)
literówka
synonim: misprint
synonim: erratum
synonim: typographical error
synonim: literal error
synonim: literal

2. (a mistake in printed matter resulting from mechanical failures of some kind)
błąd drukarski: : synonim: misprint
synonim: erratum
synonim: typographical error
synonim: literal error
synonim: literal