Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zecer(ka), składacz(ka); typograf;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (printer) drukarz
typograf

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TYPOGRAF

Wordnet angielsko-polski

(one who sets written material into type)
składacz, zecer
synonim: compositor
synonim: typesetter
synonim: setter

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

drukarz