Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) typograficzny; drukarski;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

typograficzny, zecerski

Nowoczesny słownik języka angielskiego

drukarski, typograficzny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

topograficzny

zecerski

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In relation to paragraph 10, there is a typographical correction to be made which was agreed in the discussions.
W odniesieniu do ustępu 10 należy skorygować błąd drukarski, co zostało uzgodnione w dyskusjach.

statmt.org

I don't know, Like a typographical error or something.
Nie wiem, jak błąd typograficzny lub coś takiego.

In relation to paragraph 10, there is a typographical correction to be made which was agreed in the discussions.
W odniesieniu do ustępu 10 należy skorygować błąd drukarski, co zostało uzgodnione w dyskusjach.