Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) typografia; układ typograficzny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U typografia

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

typografia, drukarstwo

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n typografia
szata graficzna

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DRUKARSTWO

POLIGRAFIA

GRAFIKA

Wordnet angielsko-polski


1. (the craft of composing type and printing from it)
typografia


2. (art and technique of printing with movable type)
druk wypukły, wypukłodruk: : synonim: composition

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

poligrafia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So, drawing on my love of typography, I immersed myself into this project.
Zatem, z całą swoją miłością do typografii, dałam się pochłonąć temu projektowi.

TED

You can take the shape and make typography out of it.
Można wykorzystać jego kształt do stworzenia typografii.

TED

However the first thing that I needed was mosquito repellent typography because they were definitely around heavily.
Jednak na początku pilnie potrzebowałem typografii ze środka na komary, ponieważ było ich dookoła całe mnóstwo.

TED

And I of course knew stuff, as a designer, about typography, even though we worked with those animals not so successfully.
Ja oczywiście, jak projektant, znałem się na typografii, nawet jeśli nie mieliśmy dużo sukcesów w pracy z tymi zwierzętami.

TED

I already knew how to design, but it wasn't like I was amazingly brilliant at it, but more like I was sensitive to the ideas of grids and space and alignment and typography.
Już wiedziałem jak projektować, nie byłem niesamowicie błyskotliwy w tym bardziej byłem czuły na idee sieci i przestrzeni dostosowywania i typografii.

TED

So, drawing on my love of typography, I immersed myselfinto this project.
Zatem, z całą swoją miłością do typografii, dałam siępochłonąć temu projektowi.

And the architect, Jim Polshek, essentially gave me acanvas to play typography out on.
Architekt, Jim Polshek, autentycznie dał mi materiał, bymodtworzyła na nim typografię.