Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) tyrański, despotyczny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (severe) tyrański

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tyrański

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj tyrański

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DESPOTYCZNY

BEZWZGLĘDNY

Wordnet angielsko-polski

(characteristic of an absolute ruler or absolute rule
having absolute sovereignty
"an authoritarian regime"
"autocratic government"
"despotic rulers"
"a dictatorial rule that lasted for the duration of the war"
"a tyrannical government")
autorytarny
synonim: authoritarian
synonim: autocratic
synonim: dictatorial
synonim: despotic
synonim: tyrannic

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. tyrański

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

tyraniczny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We in the international community must toughen our resolve against this tyrannical Mugabe regime.
My, jako wspólnota międzynarodowa, musimy wzmocnić naszą determinację przeciwko tyranicznemu reżimowi Mugabe.

statmt.org

Forced labour camps, kidnappings, arbitrary arrests and torture appear to be the hallmarks of Kim Jong-il's tyrannical regime.
Tyrański reżim Kim Dzong Ila zdają się cechować obozy pracy przymusowej, uprowadzenia, arbitralne aresztowania i tortury.

statmt.org

author. - Madam President, the persistence since 1989 of the tyrannical governing regime of Uzbekistan under Mr Karimov is a cancerous infliction on democracy.
autor. - Pani przewodnicząca! Despotyczne rządy prezydenta Karimowa w Uzbekistanie utrzymują się od 1989 r., co jest niczym wrzód na zdrowym systemie demokracji.

statmt.org

However, in this case, we are not faced with the will of the people of the Côte d'Ivoire, but rather with the tyrannical subjugation of this people by an established elite.
W tym jednak przypadku nie mamy do czynienia z wolą narodu Wybrzeża Kości Słoniowej, a raczej z tyranicznym podporządkowaniem tego narodu przez istniejącą elitę.

statmt.org

In other words, they would force students to uncover their heads, and I think forcing people to uncover their head is as tyrannical as forcing them to cover it.
Innymi słowy, zmuszali oni studentki do odsłonięcia swych głów. ~~~ Myślę, że zmuszanie ludzi, do odsłaniania swych głów, jest taką samą tyranią, jak zmuszanie do ich zasłonięcia.

TED

John Crace boils down this tangled tale of tyrannical love and incessant death wishes.

www.guardian.co.uk

The fact that since the Enlightenment, the churches, which when they were in power were able to exercise tyrannical control over people's lives and thoughts and beings, they've been pushed back into a corner.

www.guardian.co.uk

When a government turns tyrannical, it is your duty to overthrow it.
Jak rząd okazuję się być tyranem, to trzeba go obalić.

The moment that I make friends with a woman I become selfish and tyrannical.
Gdy ja zaprzyjaźniam się z kobietą, staję się samolubnym tyranem.

We in the international community must toughen our resolve against this tyrannical Mugabe regime.
My, jako wspólnota międzynarodowa, musimy wzmocnić naszą determinację przeciwko tyranicznemu reżimowi Mugabe.

And every day I became more tyrannical, more monstrous in my domination of Louise.
I stawałem się coraz bardziej despotyczny, w moim związku z Louise.

Forced labour camps, kidnappings, arbitrary arrests and torture appear to be the hallmarks of Kim Jong-il's tyrannical regime.
Tyrański reżim Kim Dzong Ila zdają się cechować obozy pracy przymusowej, uprowadzenia, arbitralne aresztowania i tortury.

Freedom from his tyrannical law_ Freedom from his tyrannical God_
Od tyranii jego praw! Od tyranii jego Boga!

The sale of diamonds from the Marange mine will help Mugabe to further consolidate his tyrannical hold on Zimbabwe and, indeed, enrich his Zanu-PF thugs.
Sprzedaż diamentów z kopalni w Marange pozwoli Mugabemu na dalsze umacnianie sprawowanej przez niego okrutnej kontroli nad Zimbabwe oraz, tak naprawdę, wzbogacenie zbirów z Zanu-PF.

author. - Madam President, the persistence since 1989 of the tyrannical governing regime of Uzbekistan under Mr Karimov is a cancerous infliction on democracy.
autor. - Pani przewodnicząca! Despotyczne rządy prezydenta Karimowa w Uzbekistanie utrzymują się od 1989 r., co jest niczym wrzód na zdrowym systemie demokracji.

However, in this case, we are not faced with the will of the people of the Côte d'Ivoire, but rather with the tyrannical subjugation of this people by an established elite.
W tym jednak przypadku nie mamy do czynienia z wolą narodu Wybrzeża Kości Słoniowej, a raczej z tyranicznym podporządkowaniem tego narodu przez istniejącą elitę.