Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Tyrolczyk/Tyrolka;

(Adjective) tyrolski;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

tyrolski