Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

enzym koniugujący ubikwitynę