Słownik polsko-angielski

pr. underwriter

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

insurer (company undertaking to make payment in case of loss)

Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

insurer, assurer

Wordnet polsko-angielski

(a financial institution that sells insurance)
insurance company, insurance firm, insurer, insurance underwriter, underwriter
synonim: zakład ubezpieczeń

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(towarzystwo ubezpieczeniowe) insurer

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C insurer

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. insurer
2. underwriter ~ internetowy Internet insurer~ prywatny private insurance~ reasekurujący się direct underwriter ~ wiodący leading underwriter ~e oferujący produkty ubezpieczeniowe w systemie sprzedaży bezpośredniej direct writers

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m insurer, assurer, underwriter ~ Lloyda Lloyd’s underwriter ~ morski marine underwriter ~ morski ładunków cargo underwriter ~ morski statków hull underwriter ~ reasekurujący się direct underwriter

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

UNDERWRITER

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

insurer, underwriter

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

insurer

Nowoczesny słownik polsko-angielski

insurance underwriter