Nowoczesny słownik angielsko-polski

wszechobecność

Wordnet angielsko-polski

(the state of being everywhere at once (or seeming to be everywhere at once) )
wszechobecność
synonim: ubiquity
synonim: omnipresence