Wordnet polsko-angielski

(someone who takes part in an activity
"he was a major player in setting up the corporation")
participant, player

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

participant, entrant
~ debaty debater
~ demonstracji demonstrator
~ obławy raider
~ wiecu protestacyjnego protester
~ zamieszek rioter
liczba ~ków entry

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C participant; member; competitor

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m participant, partaker, (zawodów) competitor, entrant ~ aukcji bidder ~ aukcji, dający najwyższą cenę highest bidder ~ awarii wspólnej general average contribution ~ konkursu entrant for a competition ~ przetargu bidder ~ rozruchów rioter ~ rynku market player ~ sprawy sądowej party to a cause

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PARTICIPATOR

MEMBER

ENTRANT

PARTAKER

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

contributor

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

sharer
partaker
participant

Słownik techniczny polsko-angielski

m participant

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

attendee

competitor

contender

contestant

partner

party