Słownik polsko-angielski

act; deed
~, gorący - przen. flagrant act

Wordnet polsko-angielski

(something that people do or cause to happen)
act, deed, human action, human activity
synonim: czyn
synonim: działanie
synonim: postępek
synonim: akt

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

deed, act
złapać kogoś na gorącym ~nku to catch sb red-handed

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m deed, act
fig.
złapać kogoś na gorącym uczynku - to catch sb redhanded (in the act of...)

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

act, deed

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ACT

DEED

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

act
action
deed
work