Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C advocate of conciliation

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

advocate of conciliation