Słownik polsko-angielski

street
~ opustoszała - deserted street
~ zadrzewiona - tree-lined street
~ zabarykadowana - barricaded street
~ zaminowana - mined street

Wordnet polsko-angielski


1. (a thoroughfare (usually including sidewalks) that is lined with buildings
"they walked the streets of the small town"
"he lives on Nassau Street")
street


2. (the part of a thoroughfare between the sidewalks
the part of the thoroughfare on which vehicles travel
"be careful crossing the street")
street: : synonim: jezdnia

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

street
po drugiej stronie ~cy across the street, at the other side of the street
przechodzić przez ~cę to cross the street
iść ~cą to walk along the street
ślepa ~ cul-de-sac, dead end, blind street
~ łukowata crescent
~ nad rzeką/jeziorem waterside
kwadrat ulic block
skrzyżowanie ulic intersection
~ główna main street
~ handlowa (bez ruchu kołowego) shopping precinct, pedestrian precinct

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C street: na ~y in the street
out (of doors)
outside

Słownik architektury polsko-angielski

(f) street

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AVENUE

TERRACE

PLACE

MOB

ROAD

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f street; iść go down (up) the street; boczna ~a by-street, off-street, side street

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

street

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

boulevard

crescent

one-way

thoroughfare

Nowoczesny słownik polsko-angielski

Dr

Rd