Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

leaflet
~ reklamowa handbill

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C leaflet

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f leaflet (uliczna) handbill

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

leaflet~ reklamowa - advertising leaflet~ rozdawana na ulicy - handbill, flyer

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f leaflet, flyer, flier ~a reklamowa broadsise ~a reklamowa wysyłana pocztą mailing piece kolportować ~i reklamowe to distribute promotial leaflets

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LEAFLET

HAND-BILL

FLIER

FLYER

BILL

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f leaflet
(uliczna) handbill
(zrzucana z samolotu) bryt. bumph

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

airman

flysheet

handbill

handout

pamphlet

Nowoczesny słownik polsko-angielski

brochure