Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) urszulanka;

(Adjective) urszulański;

Słownik religii angielsko-polski

urszulanka f