Słownik internautów

voice-commerce
transactions made with the use of voice recordings
automatyczna sprzedaż z zastosowaniem nagrańV-commerce seems to be another way of making shopping easier.Sprzedaż z użyciem nagrań wydaje się jeszcze jednym sposobem na ułatwienie zakupów.