Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) włóczyć się;

(Noun) włóczęga, wagabunda;
vagabond children - bezdomne dzieci;
vagabond life - życie włóczęgi;
vagabond life - życie włóczęgi;

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

s disease

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n dawn. włóczęga
adj włóczęgowski, wędrowny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WŁÓCZĘGOWSKI

WAGABUNDA

NIERÓB

PRZYBŁĘDA

WŁÓCZĘGA

Wordnet angielsko-polski

(a wanderer who has no established residence or visible means of support)
tułacz, łazęga, włóczęga, włóczykij, powsinoga, cygan, rajzer
synonim: vagrant
synonim: drifter
synonim: floater
synonim: clochard

(continually changing especially as from one abode or occupation to another
"a drifting double-dealer"
"the floating population"
"vagrant hippies of the sixties")
włóczęgowski
synonim: aimless
synonim: drifting
synonim: floating
synonim: vagrant

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

włóczęga, nierób

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wędrowny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Let his children be vagabonds, and beg; And let them seek [their bread] out of their desolate places.
Niech będą biegunami i tułaczami synowie jego, niech żebrzą, a niech żebrzą wychodząc z pustek swoich.

Jesus Army

He got his first big break in 1950 with a Studio One television appearance, and went to Hollywood in 1954 to star in the film The vagabond King.

www.guardian.co.uk

I have no character, a vagabond so he'll take my child away!
Jestem włóczęgą pozbawioną charakteru, więc zabiera mi dziecko!

I always thought him to be a vagabond and useless guy.
Zawsze myślałam, że to włóczęga i bezużyteczny facet.

You've even managed to make my vagabond son look handsome.
Sprawiła pani nawet, że mój syn wygląda na przystojniaka.

And she's not allowed to work with this vagabond!
I nie ma prawa pracować z tym próżniakiem!

Now he is up there, with the black vagabond.
Jest na górze z dziwką w czerni.

But listen, don't be a vagabond of time.
Ale słuchają, nie są włóczęgą czasu.

Do you remember when that vagabond, Leone, ate a dog ?
Nie, przeprowadziliśmy się. Pamiętasz jak ten włóczęga, Leone, zjadł psa?

How did you light on that greasy vagabond?
Jak panienka trafiła na tego włóczęgę?

Job Gregson is a vagabond, as idle as he is wild.
Job Gregson to włóczęga, tak samo bezużyteczny jak dziki.

A vagabond Samurai whom we caught loitering.
Jakiś bezpański samuraj, którego zamknęliśmy za włóczęgostwo.

My vagabond heart, has a tale to teIl..
Moje włóczące się serce, bajkę musi opowiedzieć..

It's wandering like a vagabond everywhere
Szlajam się wszędzie jak włóczęga.