Wordnet angielsko-polski

(travelling about without any clear destination
"she followed him in his wanderings and looked after him")
włóczenie się, tłuczenie się, błąkanie się, pałętanie się, rozbijanie się, szastanie się, szwendanie się, tułanie się, wałęsanie się, poniewieranie się, pętanie się
synonim: wandering
synonim: roving

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

włóczęgostwo, nieróbstwo

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

włóczęga