Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kaprys, dziwactwo, fantazja, fanaberia;
vagaries - (Noun) kaprysy;
vagaries - (Noun) kaprysy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C kaprys, fantazja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

meandry, dziwactwo, kaprys, fantazja

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n (zw. pl vagaries - )kaprys, grymas

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KAPRYS

WYBRYK

DZIWACTWO

CHIMERA

WYSKOK

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

fantazja

grymas

psota

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Agriculture is subject to the vagaries of climate.
Rolnictwo jest narażone na zmiany klimatu.

statmt.org

Africa was actually disconnected from the other landmasses at that time, due to the vagaries of plate tectonics, floating around the Indian Ocean.
Afryka była w tamtym czasie oddzielona od innych lądów za sprawą kapryśnych płyt tektonicznych, unoszących się w okolicach Oceanu Indyjskiego.

TED

They expect to be protected and to be given security: physically protected in the face of terrorist threats and protected, too, from the vagaries of the financial markets.
Oczekują tego, że będą fizycznie chronieni - w świetle groźby ataku terrorystycznego, i że zapewni się im bezpieczeństwo pod względem zmieniających się warunków na rynkach finansowych.

statmt.org