Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) anatomia pochwowy, dopochwowy;
vaginal examination - badanie przez pochwę;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pochwowy

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

pochwowy adj., pochewkowy adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

pochwowy, pochewkowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POCHWOWY [ANAT.]

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

dopochwowy

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to the vagina
"vaginal suppository")
pochwowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Scientists held out the hope of a breakthrough in the prevention of HIV/Aids today with the results of a study showing that a vaginal gel used by women before sexual intercourse halved the numbers who became infected.

www.guardian.co.uk

Her bugbear, she says, is that women aren't being told there are risks to vaginal delivery just as there are risks to caesarean delivery.

www.guardian.co.uk

While men were, on balance, more likely to reach orgasm during vaginal sex, women reported they were far more likely to if their partners adopted more than just one of the five basic techniques - and nearly 90% said they did so when they or their partner used all five.

www.guardian.co.uk

UN and WHO warmly welcome results of study on use of vaginal gel before sexual intercourse.

www.guardian.co.uk

And I would still believe in the myth of vaginal orgasm.
i nadal wierzyłabym w mit waginalnego orgazmu.

I'd never even leave your vaginal area, unless I was coming on your face.
Nigdy bym nawet nie zostawił okolic pochwy, chyba że przyjdzie na twarz.

Are you certain she didn't just have a naturally shallow vaginal canal?
Jesteś pewien, że nie miała po prostu naturalnie wąskiej pochwy?

This vaginal discharge won't let us partake in the party.
Ta waginalna wydzielina, nie chce nas wpuścić na imprezę.

How many people have you had vaginal intercourse with?
Z iloma osobami miałaś stosunek?

We need to do a vaginal exam. No.
Obudziłam się, a ona wróciła do pokoju.

This butter is used as a vaginal lubricant.
To jest używane jako pochwowy lubrykant.'

It looks very vaginal and feminine.
Ten wygląda waginalnie, bardzo kobieco.

I'm not your vaginal doctor anymore!
Nie jestem już waszym ginekologiem!

I had a vaginal orgasm.
Miałam orgazm pochwowy.

Outer-course is anything that isn't vaginal intercourse.
Wszystko to, co nie jest stosunkiem pochwowym.

Helen Dukes had vaginal tumours.
Helen Dukes miała guzy pochwowe.

Pregnancy, vaginal bleeding, and elevated B.P. Could be pre-eclampsia.
Ciąża, krwawienie z pochwy, i podwyższone ciśnienie to może być stan przedrzucawkowy.

We've got pubic hairs, vaginal secretions.
Mamy włosy łonowe, wydzielinę z pochwy.

Vaginal intercourse is... it's just tops.
Stosunek dopochwowy jest... Po prostu wymiata.

No, now, aneka, that Is not a chastity belt. That is state-of-the-art vaginal armor.
Nie, to nie jest pas cnoty,... ...to jest jedyna w swoim rodzaju pochwowa zbroja.

They were queuing up and there was a stream of urine because they had developed a vaginal fistula as a result of there being no medical care during childbirth in remote parts of Ethiopia.
Stały w kolejce, a spod nich ciekły strugi moczu, gdyż rozwinęła się u nich przetoka pochwowa z powodu braku opieki medycznej podczas porodu w odległych rejonach Etiopii.