Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) prawniczy żebrak/żebraczka; włóczęga; wędrowiec;

(Adjective) włóczęgowski; żebrzący; bezdomny; wędrowny; błąkający się, błądzący, niepozbierany; przyroda rozrastający się;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C włóczęga.adj włóczęgowski
wędrowny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

włóczęga

Nowoczesny słownik angielsko-polski

łajza

wędrowiec

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n włóczęga, bezdomny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BŁĄKAJĄCY SIĘ

CYGAŃSKI

BŁĄDZĄCY

BEZDOMNY

WAGABUNDA

KOCZOWNIK

TRAMP

Wordnet angielsko-polski

(a wanderer who has no established residence or visible means of support)
tułacz, łazęga, włóczęga, włóczykij, powsinoga, cygan, rajzer
synonim: drifter
synonim: floater
synonim: vagabond
synonim: clochard

(continually changing especially as from one abode or occupation to another
"a drifting double-dealer"
"the floating population"
"vagrant hippies of the sixties")
włóczęgowski
synonim: aimless
synonim: drifting
synonim: floating
synonim: vagabond

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przybłęda

wędrowny

włóczęgowski

Słownik religii angielsko-polski

błądzący adj (o człowieku)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

If I could persuade a consumer to sleep outside my shop in a sleeping bag, so they could buy a Â?665 handbag named after a penniless vagrant (down from Â?950!), I would laugh too.

www.guardian.co.uk

We are responsible for the strange vagrant on the street.
Jesteśmy odpowiedzialni za zrobienie porządku z włóczęgami na ulicach.

You're a runaway, derelict vagrant like the rest of us.
Jesteś zbiegiem, włóczęgą, tak jak my wszyscy.

My granddad built this tunnel when the vagrant raids got bad.
Mój dziadek wykopał ten tunel, gdy nasiliły się łapanki bezdomnych.

To compel even the vagrant attentions of someone like my employer.
Że przyciągnęły nawet błądzącą uwagę kogoś takiego, jak mój pracodawca.

Not if it's some vagrant.
Nie jeśli ofiarą jest kloszard.

That vagrant girl had nothing
Ta włócząca się dziewczyna nie ma nic.