Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ogólnikowość, wieloznaczność; rozmycie;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

mętność

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

brak jasności~ of expert's opinion brak jasności opinii biegłego

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n niejasność, mglistośćvagueness of expert's opinion niejasność opinii biegłego

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska


1. niejednoznaczność f
2. nieklarowność f, niejasność f, mglistość f

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIEWYRAŹNY (CHARAKTER)

BRAK PRECYZJI

Wordnet angielsko-polski


1. (indistinctness of shape or character
"the scene had the swirling vagueness of a painting by Turner")
niewyrazistość, nieokreśloność


2. (unclearness by virtue of being poorly expressed or not coherent in meaning
"the Conservative manifesto is a model of vagueness"
"these terms were used with a vagueness that suggested little or no thought about what each might convey")
niewyraźność: :

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

niejasność
vagueness of expert's opinion: niejasność opinii biegłego

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

niewyraźność

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The non-specific US warning, which despite its vagueness led Britain, France and other countries to raise their overseas terror alert levels, was an attempt to justify a recent escalation in US drone and helicopter attacks inside Pakistan that have "set the country on fire", said Wajid Shamsul Hasan, the high commissioner to Britain.

www.guardian.co.uk

On top of that, there is the vagueness of many of the terms.
Na dodatek wiele pojęć jest niejasnych.

The persistent vagueness concerning the place accorded to human rights in our policies is reprehensible and counterproductive.
Stała ogólnikowość w sprawie miejsca praw człowieka w naszej polityce jest naganna i przynosi skutki odwrotne od zamierzonych.

Indeed, it leaves too much vagueness and laxity in the procedures, which creates the risk that this historic right will be misused.
Opisane w nim procedury są niewystarczająco ścisłe i precyzyjne, co rodzi zagrożenie, że to niezwykle ważne prawo będzie nadużywane.

I see shortcomings mainly in the vagueness of the legal text, which, in most cases, does not specify any deadlines for fulfilling the stated obligations.
Wada tego tekstu prawnego polega przede wszystkim na jego ogólnikowości. W większości przypadków przewidziano w nim żadnych terminów na wykonanie ustalonych obowiązków.