Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) anatomia nerw błędny;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

błędny adj

Słownik angielsko-polski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

Błędny nerw

Wordnet angielsko-polski

(a mixed nerve that supplies the pharynx and larynx and lungs and heart and esophagus and stomach and most of the abdominal viscera)
nerw błędny
synonim: vagus nerve
synonim: nervus vagus
synonim: pneumogastric
synonim: pneumogastric nerve
synonim: tenth cranial nerve
synonim: wandering nerve