Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pyszny, próżny;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

butny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRÓŻNY

CHEŁPLIWY

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. próżny
pyszny
samochwalczy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. próżny