Nowoczesny słownik angielsko-polski

interglacjał Riss/Würm