Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Interjection) żegnaj!;

(Noun) dolina; literatura padół;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (poet) dolina
(fig) padół

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dolina (liter.) , padół (przen.)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n poet. dolina

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DOLINA [POET.]

RYNNA

Wordnet angielsko-polski

(a long depression in the surface of the land that usually contains a river)
dolina
synonim: valley

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

padół

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dolina

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

"Greater national prominence needs to be given to the mighty Staffordshire Oatcake," insists Michael Rogers, "Detail can be provided by your colleague (and, apparently, fellow Port vale fan) Mr Busfield, who I believe from my lurking on the county cricket blog has spent some time in God's Own Country.

www.guardian.co.uk

Stephen Lees pulls on his raincoat, locks his car and strides towards the sign marked "Lady vale Walk".

www.guardian.co.uk

Come a cold afternoon on 26 January 1976, the children from Chivenor School on the Castle vale estate in Birmingham, led by our first farming teacher, Joy Palmer, came stomping up the drive in their blue anoraks.

www.guardian.co.uk

There will also be cuts in the public sector pension and Grant Thornton tax expert Peter vale believes there could be significant changes in pension tax relief which will hit high earners.

www.guardian.co.uk

I don't think we're going to find the killer with Vale.
Nie wydaje mi się, że znajdziemy zabójcę z Vale.

Now you of all people should know better, Miss Vale.
Pani ze wszystkich powinna wiedzieć najlepiej...

We send our sighs to you from this vale of tears.
Wzdychamy do ciebie z tej doliny łez.

That locates Vale somewhere in this area when he made the call.
To znaczy, że Vale był mniej więcej w tym obszarze, gdy dzwonił.

Look, Vale must know something or his informant does.
Słuchaj, Vale albo jego informator muszą coś wiedzieć.

My mother didn't think Leslie was suitable for a Vale.
Matka nie uważała, żeby Leslie był odpowiedni dla Vale, z Bostonu.

You should be ashamed to live your life as Charlotte Vale.
Powinnaś się wstydzić, że się w ogóle urodziłaś, jako Charlotte Vale.

No Vale has ever had a nervous breakdown.
Nikt z rodziny Valeów, nigdy nie miał załamania nerwowego.

I don't want to call you Miss Vale.
Chciałabym mówić do pani inaczej, niż pani Vale.

You can do what you like with Vale.
Możesz robić z Vale'm co tylko chcesz.

Go Take the boat and surgical supplies for Vale.
Idź do statku i wziąć chirurgiczne zaopatrzenie dla Vale.

How long will you call her Miss Vale?
Jak długo chcesz do niej mówić pani Vale?

Vale, I wanted to tell you that it's not true--
Vale, chciałam ci powiedzieć, że to nieprawda...

Miss Vale, this just arrived for you.
Właśnie przyniesiono to dla pani.

Look, I really just want to find a Miss Ruby Vale.
Słuchaj, naprawdę chcę znaleźć pannę Ruby Vale.

Chief Vale was part of it.
Vale brał w nich udział.

When Vale was one of the Moabs, that was in a completely different life.
Gdy Vale był jednym z Moabs, to było zupełnie inne życie.

Your dominion over the Vale begins now!
Wasze panowanie nad Vale rozpoczyna się w tej chwili!

Jack Vale was the key witness.
Jack Vale był kluczowym świadkiem.

As they say, la vida no vale nada.
Jak to powiadają... La vida no vale nada.

A Sunday in the Vale of Tears - I don't feel very well.
Niedziela w Dolinie Łez - Nie czuję się dobrze.

You have been most patient, Miss Vale.
Panno Vale, była pani bardzo cierpliwa.

And now I claim all of the Vale of Gorgoroth!
I teraz twierdzę wszystkich Dolina Gorgoroth!

As you can guess Vale?.
Jak przypuszczenie Vale?.

Could you come around at once, Maida Vale Police Station?
Możesz przyjść od razu na, Maida Vale Police Station?

And Ruth will talk to Vale.
A Ruth porozmawia z Vale'm.

Jerry Vale. He closes the Copa on the 18th.
Jerry Vale kończy niedługo kontrakt w Copa.

Adam-5, suspect making turn into Vale Cemetery.
Podejrzany skręca na cmentarz Vale.

Tribesmen of the Vale, gather round!
Klany z Vale, zbierzcie się!

Tried to bribe Vale in the Supply Department.
Próbowali przekupić Vale'a w departamencie zaopatrzenia.

That was professional, Vale.
To było profesjonalne Vale.

Why do Ramon and you make better settings than Vale and Burgess?
Dlaczego Ramon i ty sprawiacie lepsze wrażenie niż Vale i Burgess?

Sir, Miss Vale called again.
Panna Vale znów dzwoniła.

The other side of Blackmore Vale.
Po drugiej stronie Doliny Blackmore.

You were transferred to Enola Vale because you assaulted a correctional officer.
Zostałeś przeniesiony do Enola Vale Ponieważ zaatakowałeś oficera poprawczego

Who let Vicki Vale into the Batcave?
A kto wpuścił Vicki Vale do Batjaskini?

All available units, please respond in the vicinity of San Remos and Point Vale.
Wzywam wszystkie wolne jednostki z San Lamos i Point Vaile.

Vale... ...how does it feel to touch other girls' titties?
Vale, jak to jest, gdy się dotyka cycków innej dziewczyny?

Their leader, Robert Vale, once owned...
Ich pzywódca Robert Dolina, miał kiedyś...

Oliver, take Mrs. Vale home.
Oliver, zawieź panią Vale do domu.

Ser Vardis Egan, knight of the Vale.
Ser Vardis Egan, rycerz z Doliny.

This is Miss Trask, Mrs. Vale.
Liso, to pani Trask, pani Vale.

Listen as the foul flying demon... ...gives alarm to the whole Vale of Gorgoroth!
Słucha jako śmierdzący demon latania... ...daje alarm całość Dolinie Gorgoroth!

Then we'il take a look... ...and see what the Vale of Gorgorothholds for us.
Wtedy weźmiemy spojrzenie... ...i zobacz, czego Dolina Gorgorothtrzyma się dla nas.

Jaquith, my mother-in-law, Mrs. Henry Windle Vale.
Myślałam, że... To jest dr Jaquith. Moja teściowa, pani Windle Vale.

If it appears on the list, it will be... ...C. Vale, Boston.
Gdybym była na liście pasażerów, byłoby napisane: C. Vale, Boston, Massachusetts.