Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pożegnanie, mowa pożegnalna, list pożegnalny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C słowa pożegnania
pożegnanie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przemówienie pożegnalne

Nowoczesny słownik języka angielskiego

pożegnanie, pożegnalny (mowa, lub list)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

mowa pożegnalna